فایل های دسته بندی آزمون استخدامی - صفحه 1

نمونه سوالات آزمون بهورزی

نمونه سوالات آزمون بهورزی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و شبکه های بهداشت و درمان کشور

قیمت : 10,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات آزمون مراقب سلامت مدارس استخدامی فراگیر

نمونه سوالات آزمون مراقب سلامت مدارس استخدامی فراگیر سال 96

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

منابع استخدام فراگیر مراقب سلامت مدارس کشور ۹۶

منابع استخدام فراگیر مراقب سلامت مدارس کشور ۹۶

قیمت : 4,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

منابع آزمون های استخدامی رشته بهداشت محیط

منابع آزمون های استخدامی رشته بهداشت محیط وزارت بهداشت و درمان

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود رایگان سؤالات مصاحبه هاي حضوري و گزینش استخدامی

دانلود رایگان سؤالات مصاحبه هاي حضوري و گزینش استخدامی

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات استخدامی مراقبین سلامت

نمونه سوالات استخدامی مراقبین سلامت وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی

قیمت : 5,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی برگزار شده توسط سنجش با پاسخنامه تشریحی

دانلود سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی برگزار شده توسط سنجش با پاسخنامه تشریحی

قیمت : 6,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات عمومی استخدامی فراگیر و مصاحبه های عمومی آزمون های استخدام

سوالات عمومی مشترک بین تمام رشته های آزمون فراگیر

قیمت : 4,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات عمومی مشترک بین تمام رشته های آزمون فراگیر

سوالات عمومی مشترک بین تمام رشته های آزمون فراگیر

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل