فایل های دسته بندی تحقیق و جزوه - صفحه 1

جزوه مدیریت کسب و کار و بهره وری

شروع کسب و کار یکی از جالبترین عملکردهایی است که یک فرد میتواند داشته باشد. بیش از ده میلیون نفر هر ساله کسب و کاری را آغاز می کنند و در نتیجه بیش از سه میلیون کسب و کار کوچک هر ساله ایجاد می شود. کار افرینی مزابای متعددی دارد و در نتیجه رقابت در این حیطه نیز بسیار است. درک ابعاد این رقابت و طرح کسب

قیمت : 1,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل